top of page

ZNIŽOVANIE
ENERGETICKEJ
NÁROČNOSTI

ZNIŽOVANIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI

  • Audit „SPOTREBA“

  • Audit „EFEKTIVITA“

  • Montáž obnoviteľných zdrojov energie

  • Rekonštrukcia strojov a technologických zariadení

Obytné budovy se solárními panely

 ZNIŽOVANIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOV A VÝROBNÝCH PROCESOV

Audit spotreby (kontrola spotreby, vyhľadávanie energetických rezerv, návrh optimalizácie spotreby)
Audit úspory energií (kontrola a vyhodnotenie spotreby energií – plyn, elektrina, geotermál, vyhodnotenie efektívnosti využitia energií, návrh a optimalizácia spotreby energii podľa potreby - TEPLO, CHLAD, SVETLO, FUNKČNOSŤ)
Montáž obnoviteľných zdrojov energie (montáž lokálnych zdrojov energie bez distribúcie do siete Hybrid)
Rekonštrukcia technologických zariadení (rekonštrukcia funkčne zastaraných výrobných liniek, technologických zariadení, návrh technologického omladenia, zvyšovanie výrobnej kapacity, optimalizácie výkonu, úspory energie)

bottom of page