top of page
solární panely

PONÚKAME PROFESIONÁLNE SLUŽBY 

Odborný, profesionálny prístup a moderný spôsob výroby

LWB ELEKTROTECH

Náš tím pracovníkov LWB Elekrotech je dostupný a k dispozícií 24 hodín denne 7 dní v týždni.


Non stop poruchová služba pri rôznych haváriách a poruchách elektroinštalácii.


Záruka kvality, profesionálne jednanie, mnohoročné skúsenosti, transparentnosť.

c837a6_dd610e0724af42ebbc47147f9fbbedf1_mv2.webp

PORUCHOVÁ SLUŽBA

 • Bratislava, Nitra, Prievidza, Veľký Krtíš, Komárno

 • poruchová služba

 • poruchy na priemyselných objektoch a zariadeniach

 • zásahy v prípade prírodných katastrof…

 • bytové a domové poruchy

ZNIŽOVANIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI

 • Audit „SPOTREBA“

 • Audit „EFEKTIVITA“

 • Montáž obnoviteľných zdrojov energie

 • Rekonštrukcia strojov a technologických zariadení

ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE

 • konzultácia,  poradenstvo,  štúdie a projektantská činnosť

 • dokumentácia a inžiniering

 • silnoprúdové a slaboprúdové rozvody

 • NN a VN rozvody

 • vnútorné osvetlenie, osvetlovacie vizualizácie,  vonkajšie a verejné  osvetlenie

 • bleskozvody, uzemnenia

 • el. prípojky, el. priemyselné rozvody

 • výroba rozvádzačov

 • realizácie trafostaníc, prevádzkovanie MDS a trafostaníc

 • IT rozvody a štruktúrovaná kabeláž

 • kamerové systémy

 • servis, údržba, správa el. zariadení a elektroinštalácií

 • odborné prehliadky, skúšky a revízie elektrických zariadení a inštalácií, bleskozvodov

VÝROBA A VÝVOJ

 • Výroba rozvádzačov

 • Výroba kompenzačných rozvádzačov

 • Výroba IT rozvádzačov

 • Vývoj individuálnych zariadení na mieru podľa požiadaviek zákazníka technológiou PLC, IoT, Scada

REVÍZIE

 • Revízie elektroinštalácii

 • Revízie spotrebičov

 • Revízie trafostaníc

 • Revízie iných  elektronických zariadení

 • Revízie bleskozvodov

bottom of page